” มนุษย์ มังกร พยัคฆ์ เต่า หงส์ ๕ เทพเจ้าเกาหลี “

������า
 

เทพทั้ง ๕ องค์นี้เกี่ยวข้องกับกำเนิดของชนชาติเกาหลีโดยตรง สาวก

เคป๊อปทั้งหลายต้องไม่พลาดค่ะ

มนุษย์  มนุษย์คนนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นจอมกษัตริย์ผู้ให้กำเนิดอาณา

จักรโคโชซอน อาณาจักรแรกแห่งเกาหลี เมื่อ ๒,๓๓๓ ปีก่อนคริสตกาล

ชื่อของเขาคือ ทันกุน

ชาวเกาหลีมีตำนานว่า ในอดีตกาล "ฮวันอุง" โอรสแห่งผู้ปกครองสวรรค์

ได้ขออนุญาตเทพผู้เป็นพ่อ พาไพร่พล ,๐๐๐ นาย และเทพแห่งลม

เทพแห่งเมฆ และเทพแห่งฝน ลงมาปกครองโลกมนุษย์ที่เทือกเขา

แทแบ็กซาน (ปัจจุบันคือภูเขาโมยฮยังซานอยู่ในประเทศเกาหลีเหนือ)

หลังจากนั้นไม่นานก็มีหมีกับเสือคู่หนึ่งมาอ้อนวอนเทพฮวันอุง ขอให้ทำ

ให้พวกมันเป็นมนุษย์ เทพฮวันอุงจึงสั่งให้หมีกับเสือเข้าไปรักษาศีลในถ้ำ

ห้ามไม่ให้เห็นเดือนเห็นตะวันและต้องกินแต่ผักขมกับกระเทียมเป็นเวลา

ร้อยวัน ถ้าทำได้พวกมันก็จะสมปรารถนา สัตว์ทั้วสองดีใจมากรีบไปบำ

เพ็ญเพียรตามที่ฮวันอุงบอกทันที แต่เพียงไม่กี่วันเสือก็ทนไม่ไหว หนี

ออกจากถ้ำเข้าป่าไป เหลือแต่เจ้าหมีที่ยังมีจิตใจแน่วแน่กับการภาวนา

จนเวลาผ่านไปหนึ่งร้อยวัน ในที่สุดนางหมีตัวนั้นก็ได้กลายเป็นหญิงสาว

แสนสวยเทพฮวันอุงจึงตั้งชื่อให้นางว่า"อุนงอ"และรับนางเป็นภรรยา

เพราะประทับใจในจิตใจที่มั่นคงเข้มแข็งของนาง

หลังจากแต่งงานกันแล้ว อุนงอก็ได้ให้กำเนิดลูกชายครึ่งเทพครึ่งมนุษย์

ชื่อว่า"ทันกุน วังกอม" ทันกุงได้รวบรวมราษฎรที่กระจัดกระจายกันอยู่

ตามแคว้นต่างๆให้เป็นหนึ่งเดียว แล้วสถาปนาเป็นแคว้นโคโชซอนซึ่งเป็น

อาณาจักรแรกของประเทศเกาหลีขึ้นมา ทันกุนปกครองแคว้นเป็นเวลา

,๕๐๐ ปี หลังจากนั้นเขาก็ได้กลายเป็นเทพแห่งภูเขาชื่อว่า

"เทพเจ้าอาซาดัล"

ส่วนหมีนั้นก็ได้กลายเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ของชาวเกาหลี เพราะชาวเกาหลี

ถือว่าตนเองสืบเชื้อสายมาจากหมี ซึ่งเปี่ยมไปด้วยความกล้า มั่นคงและ

ทรหดอดทน

มังกรน้ำเงิน  หรือ"วุนซา" เป็นเทพผู้พิทักษ์ทิศตะวันออก เป็นตัวแทนของ

ฤดูใบไม้ผลิ หรือธาตุไม้นั่นเอง

เสือขาว  เป็นเทพประจำทิศตะวันตก เรียกว่า "เทพพุงเบ็ก" เป็นตัวแทน

ของฤดูใบไม้ร่วงหรือธาตุลม ชาวเกาหลีเชื่อว่าเสือขาวคือเจ้าแห่งสัตว์

ทั้งมวล แต่เทพเสือขาวโดดเด่นกว่าเสือตัวอื่นตรงที่บำเพ็ญตบะมาหลาย

ร้อยปีจนกล้าแข็ง และเมื่อมันมีอายุครบ ๕๐๐ ปี หางของมันก็ได้เปลี่ยน

เป็นสีขาว เสือขาวจะปรากฏตัวขึ้นก็เฉพาะในรัชสมัยของกษัตริย์ผู้ปกครอง

ด้วยทศพิศราชธรรมเท่านั้น เทียบกับไทยเราก็น่าจะเปรียบได้กับช้างเผือก

ซึ่งเป็นสัตว์คู่บารมีของพระมหากษัตริย์

เต่าดำ  หรือ "ฮยอนมู" เป็นเทพประจำทิศเหนือ ตัวแทนของฤดูหนาว

หรือธาตุน้ำ สัญญลักษณ์ของเทพองค์นี้เป็นรูปเต่าดำตัวใหญ่มีงูพันอยู่

รอบตัว ทั้งงูและเต่าเป็นสัตว์ที่อายุยืน ชาวเกาหลีจึงนิยมสวมหยกรูป

เต่าเพื่อขอพรให้อายุมั่นขวัญยืน ความเชื่อนี้แพร่หลายในเอเชียแทบ

ทุกประเทศ ไม่เว้นสยามเมืองยิ้มเราด้วย

หงส์เพลิง  หรือ "จูจั๊ก" เทพประจำทิศใต้ เป็นตัวแทนของฤดูร้อน

หรือธาตุไฟ ไฟเป็นธาตุชนิดเดียวที่ค้นพบโดยมนุษย์ เทพองค์นี้จึงถือว่า

เป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งพิภพ ได้แก่ ดิน น้ำ ลม ไฟ

นอกจากเทพทั้งหมดแล้ว สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตำนานที่ขึ้นหน้าขึ้นตาอีกอย่าง

หนึ่งของชาวเกาหลีก็คือ "นกสามขา" นกตัวนี้อยู่ในตำนานของหลาย

ประเทศในแถบเอเชียและแอฟริกาเหนือ แม้แต่ในอียิปต์ก็ยังมีคนค้นพบ

สัญญลักษณ์นกสามขาด้วย ส่วนใหญ่จะถือกันว่านกสามขาเป็นตัวแทน

แห่งดวงอาทิตย์ แต่สำหรับชาวเกาหลี นกสามขาเป็นสัญญลักษณ์ของ

อาณาจักรโคกูเรียวอันยิ่งใหญ่ กุหลาบแดง

อ้างอิง  Spicy 1-7 November 2008

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: